اطلاعات شماره


09163776007
قیمت شماره 500,000 تومان
نوع رند: 916 هزاری
نوع سیم: دائمی
نام اپراتور: همراه اول
استان: خوزستان
دفتر فروش: تهران - اهواز - 09196116001 09165200052

شماره فروخته شده است

قوانین